Cart รายการสินค้า (0)

ไม่ใช้ไม่ได้แล้ว.....ดีขนาดเนี่ย !

ไม่ใช้ไม่ได้แล้ว.....ดีขนาดเนี่ย !

สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน มี 3 ขนาด ให้เลือกซื้อ
250 ซีซี ผสมน้ำได้ 250 ลิตร
500 ซีซี ผสมน้ำได้ 500 ลิตร
1,000 ซีซี ผสมน้ำได้ 1,000 ลิตร
สูตร
เร่งราก เร่งดอก เร่งผล
เร่งสี เร่งเเป้ง เร่งน้ำตาล
แตกกอ ลงหัว เก็บเกี่ยวได้เร็ว
- สร้างแป้ง สะสมอาหาร 
- เปิดตาดอก ช่วยผสมเกสร 
- ลดการร่วงหล่น ขั้วเหนียว 
- ผลดก ลูกใหญ่ รสหวาน สีสวย

อะมิโนโปรตีน เป็นสารอินทรีย์ชนิดเข้มข้นประเภทสารอาหารพืช

สกัดได้จากแหล่งธรรมชาติตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เช่น สกัดจากส่วนต่างๆของต้นพืช

คุณสมบัติของ สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน
- ดูดซึมได้รวดเร็ว พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 
- ไม่ใช่สารชีวภาพประเภทจุลินทรีย์หมัก
- เป็นสารสกัดอินทรีย์เข้มข้นมีสารอาหารพืชต่างๆครบถ้วน 
- ช่วยลดต้นทุนการใช้สารอื่นๆมาใช้ผสมร่วมเกินความจำเป็น 
- ไม่จับตัวตกตะกอนและไม่เป็นก้อนเป็นวุ้นเมื่อผสมร่วมกับสารอื่นๆ 
- สามารถฉีดพ่นได้ตลอด ไม่มีผลข้างเคียง
- มีข้อดีกับต้นพืชมากกว่าเกิดโทษ ใช้ได้กับทุกช่วงเวลาการเจริญเติบโตของต้นพืช
- ไม่มีสารตกค้าง
- ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้มีเพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ของ สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน
- ใช้เพื่อฟื้นสภาพต้นให้สมบูรณ์ พืชไม่โทรมง่าย 
- ใช้เพื่อทดแทนสารอาหาร ขณะที่พืชวิกฤตหาได้ไม่เพียงพอจากธรรมชาติ 
- ใช้เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ ให้กับทุกส่วนของต้นพืช เช่น ส่วนราก ยอด ดอกและผล 
- ใช้เพื่อให้ต้นพืชปรับสภาพทนทานและสามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนหรือหนาว 
- ช่วยสร้างผนังเซลล์พืชให้แข็งแรง สามารถช่วยต้านทานต่อโรคและแมลง
สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทน
บริษัท ไทย เอ.เอส.กรุ๊ป จำกัด
02-002-3076, 081-883-2429
www.maingamkasetthai.com

view