Cart รายการสินค้า (0)

แค...มีสรรพคุณทางยาด้วยนะ

แค...มีสรรพคุณทางยาด้วยนะ

ท้องเสีย

อาการ : อาการของท้องเสียมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ สืบเนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไป จนไประคายเคืองเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร จึงทำให้เกิดการถ่ายหลังกินอาหารประมาณ 1-2 ชั่วโมง ติดต่อกันเป็นเวลานาน ในขณะถ่ายท้องจะมีอาการปวดท้อง มวนท้อง และถ่ายเป็นน้ำ หรือมีกากใยร่วมอยู่ด้วย มีกลิ่นเหม็นออกเปรี้ยว แต่ไม่รุนแรง
ข้อควรปฎิบัติ
ไม่กินอาหารที่มีรสเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด ระมัดระวังการซื้ออาหารที่ไม่สะอาดมากิน
รักษาด้วยสมุนไพร
แค
ใช้เปลือกแคแต่ใช้เนื้อด้านในของเปลือก นำมาต้มกับน้ำดื่ม ดื่มครั้งละ 1 แก้ว หลังอาหาร หรือขณะมีอาการ
ใช้เนื้อเปลือกด้านในของเปลือกแค ล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นพอคำ แล้วใช้เคี้ยวกลืนน้ำยาลงไป ก็จะช่วยได้
view