Cart รายการสินค้า (0)

ท้องเสีย...หมาก ช่วยรักษาได้

ท้องเสีย...หมาก ช่วยรักษาได้

ท้องเสีย

อาการ : อาการของท้องเสียมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ สืบเนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไป จนไประคายเคืองเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร จึงทำให้เกิดการถ่ายหลังกินอาหารประมาณ 1-2 ชั่วโมง ติดต่อกันเป็นเวลานาน ในขณะถ่ายท้องจะมีอาการปวดท้อง มวนท้อง และถ่ายเป็นน้ำ หรือมีกากใยร่วมอยู่ด้วย มีกลิ่นเหม็นออกเปรี้ยว แต่ไม่รุนแรง
ข้อควรปฎิบัติ
ไม่กินอาหารที่มีรสเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด ระมัดระวังการซื้ออาหารที่ไม่สะอาดมากิน
รักษาด้วยสมุนไพร
หมาก
ใช้ผลสด 1 ผล หรือผลแห้ง 1-2 ผล หรือใช้เปลือกผลแห้งประมาณ 1 กำมือ ต้มเอาน้ำดื่ม ขณะมีอาการ
view