Cart รายการสินค้า (0)

มะขาม แก้อาการเหล่านี้ได้ด้วย

มะขาม แก้อาการเหล่านี้ได้ด้วย

ท้องเสีย

อาการ : อาการของท้องเสียมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ สืบเนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไป จนไประคายเคืองเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร จึงทำให้เกิดการถ่ายหลังกินอาหารประมาณ 1-2 ชั่วโมง ติดต่อกันเป็นเวลานาน ในขณะถ่ายท้องจะมีอาการปวดท้อง มวนท้อง และถ่ายเป็นน้ำ หรือมีกากใยร่วมอยู่ด้วย มีกลิ่นเหม็นออกเปรี้ยว แต่ไม่รุนแรง
ข้อควรปฎิบัติ
ไม่กินอาหารที่มีรสเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด ระมัดระวังการซื้ออาหารที่ไม่สะอาดมากิน
รักษาด้วยสมุนไพร
มะขาม
ใช้เปลือกต้นทั้งสดหรือแห้ง ประมาณ 1-2 กำมือ ต้มกับน้ำปูนใส หรือน้ำสะอาดดื่ม 1 แก้ว ขณะมีอาการ
view