Cart รายการสินค้า (0)
ขมิ้นอ้อย...เอามาทำยาได้

ขมิ้นอ้อย...เอามาทำยาได้

ท้องเสีย อาการ : อาการของท้องเสียมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ สืบเนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไป จนไประคายเคืองเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร จึงทำให้เก......

อ่านต่อ
มะขาม แก้อาการเหล่านี้ได้ด้วย

มะขาม แก้อาการเหล่านี้ได้ด้วย

ท้องเสีย อาการ : อาการของท้องเสียมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ สืบเนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไป จนไประคายเคืองเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร จึงทำให้เก......

อ่านต่อ
ท้องเสีย...หมาก ช่วยรักษาได้

ท้องเสีย...หมาก ช่วยรักษาได้

ท้องเสีย อาการ : อาการของท้องเสียมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ สืบเนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไป จนไประคายเคืองเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร จึงทำให้เก......

อ่านต่อ
มังคุดช่วยแก้อาการท้องเสียได้

มังคุดช่วยแก้อาการท้องเสียได้

ท้องเสีย อาการ : อาการของท้องเสียมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ สืบเนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไป จนไประคายเคืองเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร จึงทำให้เก......

อ่านต่อ
ท้องเสีย...กล้วยน้ำว้าช่วยได้

ท้องเสีย...กล้วยน้ำว้าช่วยได้

ท้องเสีย อาการ : อาการของท้องเสียมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ สืบเนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไป จนไประคายเคืองเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร จึงทำให้เก......

อ่านต่อ
ใบกับเนื้อของฝรั่ง เป็นยานะ

ใบกับเนื้อของฝรั่ง เป็นยานะ

ท้องเสีย อาการ : อาการของท้องเสียมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ สืบเนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไป จนไประคายเคืองเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร จึงทำให้เก......

อ่านต่อ
ทับทิม...แก้ท้องเสียได้

ทับทิม...แก้ท้องเสียได้

ท้องเสีย อาการ : อาการของท้องเสียมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ สืบเนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไป จนไประคายเคืองเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร จึงทำให้เก......

อ่านต่อ
แค...มีสรรพคุณทางยาด้วยนะ

แค...มีสรรพคุณทางยาด้วยนะ

ท้องเสีย อาการ : อาการของท้องเสียมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ สืบเนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไป จนไประคายเคืองเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร จึงทำให้เก......

อ่านต่อ
สะระแหน่...ช่วยลดอาการเหล่านี้ได้

สะระแหน่...ช่วยลดอาการเหล่านี้ได้

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
หาไพล...มาทำยากัน !!!

หาไพล...มาทำยากัน !!!

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
เร่ว...แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ได้

เร่ว...แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ได้

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
ใช้จันทน์เทศ แก้อาการได้

ใช้จันทน์เทศ แก้อาการได้

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
สัปปะรด ก็เอามาทำยาได้นะ

สัปปะรด ก็เอามาทำยาได้นะ

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
กล้วยน้ำว้า มีสรรพคุณทางยาด้วยนะ

กล้วยน้ำว้า มีสรรพคุณทางยาด้วยนะ

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
ดีปลี ก็มีดีทางยานะ

ดีปลี ก็มีดีทางยานะ

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
ตะไคร้ ไม่ได้ใช้แค่ทำต้มยำได้อย่างเดียวนะ

ตะไคร้ ไม่ได้ใช้แค่ทำต้มยำได้อย่างเดียวนะ

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
กระวาน...สมุนไพรบ้านๆ นำมาทำยาได้

กระวาน...สมุนไพรบ้านๆ นำมาทำยาได้

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
กานพลู...มีดีอีกเยอะที่เรายังไม่รู้ !

กานพลู...มีดีอีกเยอะที่เรายังไม่รู้ !

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
กระชายสดเอามาทำยาได้ !

กระชายสดเอามาทำยาได้ !

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
กระเทียม...มีดีกว่าที่คิด !

กระเทียม...มีดีกว่าที่คิด !

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
ข่ามีประโชยน์ทางยา !

ข่ามีประโชยน์ทางยา !

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
ขิงสรรพคุณมากมาย !

ขิงสรรพคุณมากมาย !

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
ขมิ้นชันประโยชน์มากมาย !

ขมิ้นชันประโยชน์มากมาย !

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
ชะพลูก็เป็นยานะ !

ชะพลูก็เป็นยานะ !

ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสียด และทำให้เกิดลมในกระเพาะจนบ......

อ่านต่อ
กะเพรามีประโยชน์ทางยาด้วยนะ !

กะเพรามีประโยชน์ทางยาด้วยนะ !

กะเพรามีประโยชน์ทางยาด้วยนะ !ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องอาการเกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้ว แต่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงทำให้เกิดอาการแน่นหรือจุกเสี......

อ่านต่อ
สมุนไพรรักษาพฤกษ์ อัมพาต

สมุนไพรรักษาพฤกษ์ อัมพาต

อีกขนานหนึ่ง ของยาสมุนไพรรักษาอัมพาตที่มีอยู่ในตำราสมุนไพรที่น่าสนใจ และตัวยาขนานนี้ยังมีตัวยาไม่มากอีกด้วย ตัวยาต่างๆ มีดังนี้ 1 ไพล หนัก 35 กรัม......

อ่านต่อ
มิน่าละ...ถึงเก็บขายได้ทุกวัน รู้ละ !

มิน่าละ...ถึงเก็บขายได้ทุกวัน รู้ละ !

🏁นวัตกรรมใหม่สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต🚀เห็นผลเร็ว คุ้มค่า คุ้มราคา😇มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช เช่น&#......

อ่านต่อ
สุดยอดมากกก...ถูกและดีแถมไม่มีโรคด้วย !

สุดยอดมากกก...ถูกและดีแถมไม่มีโรคด้วย !

🏁นวัตกรรมใหม่สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต🚀เห็นผลเร็ว คุ้มค่า คุ้มราคา😇มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช เช่น&#......

อ่านต่อ
รู้งี้ฉีดตั้งนาน.....แล้ว !

รู้งี้ฉีดตั้งนาน.....แล้ว !

สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน มีธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริม ตามที่พืชต้องการ เพราะต้นพืชที่เราปลูกไม่ได้ต้องการธาตุอาหารแค่ 3 ตัว......

อ่านต่อ
แช่ข้าวก่อนปลูก...ใครว่าไม่สำคัญ !

แช่ข้าวก่อนปลูก...ใครว่าไม่สำคัญ !

สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน มีธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริม ตามที่พืชต้องการ เพราะต้นพืชที่เราปลูกไม่ได้ต้องการธาตุอาหารแค่ 3 ตัว......

อ่านต่อ
ต้นสมบูรณ์...แคงเกอร์หาย !

ต้นสมบูรณ์...แคงเกอร์หาย !

สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน มีธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริม ตามที่พืชต้องการ เพราะต้นพืชที่เราปลูกไม่ได้ต้องการธาตุอาหารแค่ 3 ตัว......

อ่านต่อ
ไม่ใช้ไม่ได้แล้ว.....ดีขนาดเนี่ย !

ไม่ใช้ไม่ได้แล้ว.....ดีขนาดเนี่ย !

สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน มี 3 ขนาด ให้เลือกซื้อ250 ซีซี ผสมน้ำได้ 250 ลิตร500 ซีซี ผสมน้ำได้ 500 ลิตร1,000 ซีซี ผสมน้ำได้ 1,000 ลิ......

อ่านต่อ
จริงมั้ยเนี่ย !

จริงมั้ยเนี่ย !

🏁ต้นโทรม ใบเหลือง ไม่ออกดอก เป็นโรคง่าย ผลผลิตน้อยอาการต่างๆ เหล่านี้ ท่านสามารถแก้ไขได้ ด้วยตัวของท่านเองครับ *** รับสมัครตัวแทนขาย ***สารสก......

อ่านต่อ
ใครปลูกมะนาว...รีบเลยครับ !

ใครปลูกมะนาว...รีบเลยครับ !

🏁ต้นโทรม ใบเหลือง ไม่ออกดอก เป็นโรคง่าย ผลผลิตน้อยอาการต่างๆ เหล่านี้ ท่านสามารถแก้ไขได้ ด้วยตัวของท่านเองครับ *** รับสมัครตัวแทนขาย ***สารสก......

อ่านต่อ
 ต้นโทรม ใบเหลือง ดอกไม่ออก ผลผลิตน้อย เป็นโรคง่าย ฯลฯ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ท่านสามารถแก้ได้ ด้วยตัวของท่านเองครับ !

ต้นโทรม ใบเหลือง ดอกไม่ออก ผลผลิตน้อย เป็นโรคง่าย ฯลฯ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ท่านสามารถแก้ได้ ด้วยตัวของท่านเองครับ !

🏁ต้นโทรม ใบเหลือง ไม่ออกดอก เป็นโรคง่าย ผลผลิตน้อยอาการต่างๆ เหล่านี้ ท่านสามารถแก้ไขได้ ด้วยตัวของท่านเองครับ *** รับสมัครตัวแทนขาย ***สารสก......

อ่านต่อ
 ต้นโทรม ใบเหลือง ดอกไม่ออก ผลผลิตน้อย เป็นโรคง่าย ฯลฯ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ท่านสามารถแก้ได้ ด้วยตัวของท่านเองครับ

ต้นโทรม ใบเหลือง ดอกไม่ออก ผลผลิตน้อย เป็นโรคง่าย ฯลฯ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ท่านสามารถแก้ได้ ด้วยตัวของท่านเองครับ

🏁ต้นโทรม ใบเหลือง ดอกไม่ออก ผลผลิตน้อย เป็นโรคง่าย ฯลฯ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ท่านสามารถแก้ได้ ด้วยตัวของท่านเองครับ*** รับสมัครตัวแทนขาย ***สารส......

อ่านต่อ
รับสมัครตัวแทนขาย...ทั่วประเทศ !

รับสมัครตัวแทนขาย...ทั่วประเทศ !

*** รับสมัครตัวแทนขาย ***สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน ทั่วประเทศครับ ไม่ต้องสต๊อก ขายทาง Facebook หรือ Line ได้ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 3,......

อ่านต่อ
ขนาดทดลอง...จัดส่งให้ฟรี !

ขนาดทดลอง...จัดส่งให้ฟรี !

*** รับสมัครตัวแทนขาย ***สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน ทั่วประเทศครับ ไม่ต้องสต๊อก ขายทาง Facebook หรือ Line ได้ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 3,......

อ่านต่อ
สุดยอดนวัตกรรมใหม่........ขอบอกว่าต้องลองครับ

สุดยอดนวัตกรรมใหม่........ขอบอกว่าต้องลองครับ

อาการขาดธาตุอาหาร..........จะหมดไป !!! ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ออกดอก ออกผล ของต้นพืช มีธาตุที่จำเป็นทั้งหมด 16 ธาตุ แบ่งเป็น 13 ธาตุ คือ อาหาร......

อ่านต่อ
โปรสุดคุ้ม..........สั่งเลย

โปรสุดคุ้ม..........สั่งเลย

สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน มี 3 ขนาด ให้เลือกซื้อ250 ซีซี ผสมน้ำได้ 250 ลิตร500 ซีซี ผสมน้ำได้ 500 ลิตร1,000 ซีซี ผสมน้ำได้ 1,000 ลิ......

อ่านต่อ
เรื่องกล้วยๆ........แต่ไม่กล้วย !!!

เรื่องกล้วยๆ........แต่ไม่กล้วย !!!

โดย ...รศ. ณรงค์ สิงห์บุระอุดมภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ •ลักษณะทั่วไปของพืช - กล้วยน้ำว้าเป็นพืชล้มลุกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 2-5......

อ่านต่อ
มาปลูกพืช ใช้น้ำน้อยกันเถอะ !!!

มาปลูกพืช ใช้น้ำน้อยกันเถอะ !!!

หันมาปลูกพืช ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งกันเถอะ ผู้อ่านหลายๆ ท่านคงได้รับทราบข่าวตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับภาวะภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราอยู่ในขณะนี้ว......

อ่านต่อ
วิธีทำยากำจัดวัชพืช แบบง่ายๆ ไร้สารพิษ

วิธีทำยากำจัดวัชพืช แบบง่ายๆ ไร้สารพิษ

ทำน้ำยากำจัดวัชพืชฉบับบ้าน ๆ แบบไร้สารเคมี เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอมการกำจัดวัชพืชให้หมดไปจากสวนของเราบางทีก็เป็นเรื่องที่จุกจิกน่าดู แต่คร......

อ่านต่อ
สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช คุณทำเองได้ !!!

สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช คุณทำเองได้ !!!

สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช การใช้สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช ได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงโรคพืช โด......

อ่านต่อ
สูตร.....ทั้งไล่ ทั้งฆ่าแมลง ทำเองได้

สูตร.....ทั้งไล่ ทั้งฆ่าแมลง ทำเองได้

สูตร 1....เหล้าขาว 1 ขวดใหญ่ น้ำส้มสายชูกลั่น 5% 1 ขวดใหญ่ ยาฉุน 2 ขีด คนให้เข้ากันแช่รวมกันไว้ 1 คืน ใช้อัตราส่วน 2-5......

อ่านต่อ
ปลูกข้าวโพดใช้ต้นทุนต่ำ ได้ผลิตสูง

ปลูกข้าวโพดใช้ต้นทุนต่ำ ได้ผลิตสูง

การฉีดพ่นสารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน ได้อะไรบ้าง !!!1. กลุ่มธาตุอาหารหลัก ซึ่งพืชต้องการในปริมาณมาก ได้แก่ไนโตรเจน (N) มีหน้าที่ เป็น......

อ่านต่อ
 เรื่องจริงที่คุณควรรู้ !!!

เรื่องจริงที่คุณควรรู้ !!!

ดินเปรี้ยว หรือดินกรด (Acid soil) หมายถึง ดินที่มีค่า pH วัดได้ต่ำกว่า 7.0 ดังนั้น ดินเปรี้ยวจัด (Acid sulfate soil) จึงเป็นดินเปรี้ยวหรือดินกรดชนิดหน......

อ่านต่อ
ใบเหลือง ต้นแห้ง ไม่ออกดอก ขาดความสมบูรณ์

ใบเหลือง ต้นแห้ง ไม่ออกดอก ขาดความสมบูรณ์

สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน มีธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริม ตามที่พืชต้องการ เพราะต้นพืชที่เราปลูกไม่ได้ต้องการธาตุอาหารแค่ 3 ตัว......

อ่านต่อ
ปลูกอะไรก็ไม่ดี ต้นพืชโตช้า ผลผลิตน้อย

ปลูกอะไรก็ไม่ดี ต้นพืชโตช้า ผลผลิตน้อย

คุณสมบัติของสารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทยสารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทย มีคุณสมบัติการดูดซับที่ดี สามารถดูดน้ำไว้ได้มาก ซึ่งเป็นผลให้ดินมีลักษณ......

อ่านต่อ
สิ่งที่เกษตรกรควรรู้-เพื่อผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้น

สิ่งที่เกษตรกรควรรู้-เพื่อผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้น

บทบาท-หน้าที่และอาการขาดธาตุอาหาร ธาตุไนโตรเจนช่วยทำให้พืชตัวตัวได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต ช่วยเสริมใบและลำต้นให้มีสีเขียวเข้ม ช่วยเพิ่มผลผลิต......

อ่านต่อ
บทบาท-หน้าที่และอาการขาดธาตุอาหาร

บทบาท-หน้าที่และอาการขาดธาตุอาหาร

บทบาท-หน้าที่และอาการขาดธาตุอาหาร ธาตุไนโตรเจนช่วยทำให้พืชตัวตัวได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต ช่วยเสริมใบและลำต้นให้มีสีเขียวเข้ม ช่วยเพิ่มผลผลิต......

อ่านต่อ
ให้ปุ๋ยทางใบ ฉีดแล้วได้อะไร !!!

ให้ปุ๋ยทางใบ ฉีดแล้วได้อะไร !!!

การฉีดพ่นสารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน ได้อะไรบ้าง !!!1. กลุ่มธาตุอาหารหลัก ซึ่งพืชต้องการในปริมาณมาก ได้แก่ไนโตรเจน (N) มีหน้าที่ เป็น......

อ่านต่อ
ดินที่มีชีวิตปลูกอะไรก็งาม เรื่องจริงที่คุณควรรู้ !!!

ดินที่มีชีวิตปลูกอะไรก็งาม เรื่องจริงที่คุณควรรู้ !!!

คุณสมบัติของสารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทยสารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทย มีคุณสมบัติการดูดซับที่ดี สามารถดูดน้ำไว้ได้มาก ซึ่งเป็นผลให้ดินมีลักษณ......

อ่านต่อ
เทคนิคการปลูกข้าวให้ได้เงินแสน

เทคนิคการปลูกข้าวให้ได้เงินแสน

การปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลิตผลสูงประกอบด้วยปัจจัยสำคัญหลายอย่าง เช่น การ ปลูกด้วยข้าวพันธุ์ดี วิธีการปลูกและดูแลรักษาดี มีการป้องกันกำจัดโรค และแม......

อ่านต่อ
เทคนิคการปลูกมะนาว

เทคนิคการปลูกมะนาว

สำหรับเกษตรกรที่คิดจะปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จำนวน 100 บ่อ จะใช้เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เท่านั้น ซึ่งจะใช้เงินลงทุนมากในช่วงเริ่มแรก ส่วนค่าใช้จ่......

อ่านต่อ
ธาตุอาหารที่สำคัญต่อพืชที่เราควรรู้

ธาตุอาหารที่สำคัญต่อพืชที่เราควรรู้

อาการขาดธาตุอาหาร..........จะหมดไป !!!ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ออกดอก ออกผล ของต้นพืช มีธาตุที่จำเป็นทั้งหมด 16 ธาตุแบ่งเป็น 13 ธาตุ คืออาห......

อ่านต่อ
การปลูกมะเดื่อ

การปลูกมะเดื่อ

ผู้เขียนเริ่มมีการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ของการปลูกมะเดื่อฝรั่งเชิงพาณิชย์ จนทราบว่าในตลาดต่างประเทศ “มะเดื่อฝรั่ง”......

อ่านต่อ
การให้อาหารทางใบแล้วพืชจะได้อะไร ?

การให้อาหารทางใบแล้วพืชจะได้อะไร ?

เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าของทางบริษัทฯ ทุกจังหวัดครับ สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่บริษัท ไทย เอ.เอส.กรุ๊ป จำกัด1/92 ถนนมาเจริญ แขวงห......

อ่านต่อ
ทำไงดี ? ต้นมะนาวไม่สมบูรณ์

ทำไงดี ? ต้นมะนาวไม่สมบูรณ์

ประโยชน์ของการให้ปุ๋ยทางใบ1. กลุ่มธาตุอาหารหลัก ซึ่งพืชต้องการในปริมาณมาก ได้แก่ไนโตรเจน (N) มีหน้าที่ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพืช คือ โปรตีนที่อยู่ต......

อ่านต่อ
ดินดีปลูกอะไรก็งาม

ดินดีปลูกอะไรก็งาม

ดินที่มีปัญหาทางด้านการเกษตร หมายถึง ดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสม หรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูก ทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิ......

อ่านต่อ
วิธีการปลูกลำไยให้ได้เงินล้าน

วิธีการปลูกลำไยให้ได้เงินล้าน

ลำไย (Longan) ประวัติและถิ่นกำเนิด ถิ่นกำเนิดสันนิษฐานว่าอยู่ในประเทศจีนตอนใต้และแพร่กระจายเข้าสู่อินเดีย พม่า ฟิลิปปินส์ยุโรป สหรัฐอเมริกา(ฮาวายแ......

อ่านต่อ
โรคและแมลงในกล้วยไม้

โรคและแมลงในกล้วยไม้

โรคและแมลงในกล้วยไม้ ปัญหาที่สำคัญในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ก็คือ โรคและแมลงรบกวน โรคของกล้วยไม้มีหลายชนิด บางชนิดทำให้กล้วยไม้ตายภายในระยะเวลาอันรวดเร็......

อ่านต่อ
 ขิง ข่า ตะไคร้ เงินแสน

ขิง ข่า ตะไคร้ เงินแสน

ขิง (Ginger) ชื่อวิทยาศาสตร์ขิง(Ginger):Zingiber officinale Roscoe. วงศ์ ขิง (Ginger): ZINGIBERACEAE ชื่อสามัญ ขิง (Ginger): Ginger ชื่อท้องถิ......

อ่านต่อ
ประโยชน์มากมายของฝายชะลอน้ำ

ประโยชน์มากมายของฝายชะลอน้ำ

ประโชยน์มากมายของฝายชะลอน้ำ หลายๆ คนคงเคยได้เคยรู้จักฝายชะลอน้ำกันมาบ้าง ตามโฆษณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรใหญ่ๆ ตามข่าวสารประจำวัน หร......

อ่านต่อ
วิธีทำสมุนไพรกำจัดเพลี้ย หนอน แมลง

วิธีทำสมุนไพรกำจัดเพลี้ย หนอน แมลง

การทำอาชีพเกษตรกรรมนั้นผมต้องบอกเลยว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยกับการที่ต้องเจอกับพวกแมลงสัตรูพืชที่จะเข้ามารบกวนพืชผักที่เราปลูกอยู่เสมอ ซึ่งแน่นอนครั......

อ่านต่อ
โครงการฝายชะลอน้ำ

โครงการฝายชะลอน้ำ

เนื้อหาหลักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการทางด้านวิศวกรรม โครงการฝายชะลอน้ำ ฝายแม้วเป็นชื่อเรียก โครงการตามแนวพระราชดำริ เ......

อ่านต่อ
การปลูกพริกไทย ให้ได้ผลผลิตสูง

การปลูกพริกไทย ให้ได้ผลผลิตสูง

พริกไทย เป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งของพืชในกลุ่มนี้ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เป็นทั้งเครื่องเทศ คือช่วยปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร ป้องกั......

อ่านต่อ
เทคนิคการปลูกพริก  ให้ได้ผลผลิตสูง

เทคนิคการปลูกพริก ให้ได้ผลผลิตสูง

การปลูกและดูแลรักษาพริก การเตรียมดินแปลงปลูก พริกสามารถปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด แต่ควรเป็นดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการระบายน้ำดี ควรไถดินตา......

อ่านต่อ
ข้าวดีด ข้าวเด้ง คืออะไร

ข้าวดีด ข้าวเด้ง คืออะไร

ประวัติการระบาดของข้าววัชพืชพบการระบาดรุนแรงครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2544 ในนาหว่านน้ำตม ที่ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และในน......

อ่านต่อ
การปลูกข่าให้มีรายได้หลักแสน

การปลูกข่าให้มีรายได้หลักแสน

ข่ามีสองชนิด คือ ข่าหยวกและข่าเหลือง(ที่สวนก็มี) ข่าเป็นพืชกินหัวหรือเหง้าส่วนที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งจะมีการเจริญเติบโตออกทางข้างรอบตัวของแม่หรือหัวที่ใช้ป......

อ่านต่อ
การปลูกและการดูแลรักษาสตรอเบอรี่ ( ในระบบไฮโดรโปรนิคส์ แบบปลูกในวัสดุปลูก )

การปลูกและการดูแลรักษาสตรอเบอรี่ ( ในระบบไฮโดรโปรนิคส์ แบบปลูกในวัสดุปลูก )

การปลูกและการดูแลรักษาสตรอเบอรี่ ( ในระบบไฮโดรโปรนิคส์ แบบปลูกในวัสดุปลูก )ลักษณะทั่วไปสตรอเบอรี่จัดเป็นพืชหลายปี แต่โดยทั่วไปจะปลูกปีเดียวแล้วจะมีการ......

อ่านต่อ
บทบาทของธาตุอาหารต่างๆในปาล์มน้ำมัน

บทบาทของธาตุอาหารต่างๆในปาล์มน้ำมัน

ไนโตรเจน(N) ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของปาล์มถ้าขาดไนโตรเจนปาล์มน้ำมันจะมีลักษณะใบสีเหลืองซีด ต่อไปจะเหลืองทั้งต้น ทางใบสั้น ต้นโตช้า ทะลายเล็กลง ป......

อ่านต่อ
ชะพลู(ช้าพลู)ช่วยรักษาเบาหวานได้

ชะพลู(ช้าพลู)ช่วยรักษาเบาหวานได้

ชื่อวิทยาศาสตร์:Piper sarmentosumRoxb. ชื่อสามัญ:Wildbetal Leafbush วงศ์:PIPERACEAE ชื่ออื่น:นมวา (ภาคใต้) ผักปูนา ......

อ่านต่อ
กระเจี๊ยบช่วยลดไขมันในเลือดได้

กระเจี๊ยบช่วยลดไขมันในเลือดได้

ชื่อวิทยาศาสตร์:Hibiscus sabdariffa L. ชื่อสามัญ:Jamaican Sorel, Roselle วงศ์:Malvaceae ชื่ออื่น:กระเจี๊ยบ กระเจี๊ย......

อ่านต่อ
ใบบัวบกช่วยลดความดันโลหิตสูง

ใบบัวบกช่วยลดความดันโลหิตสูง

ชื่อวิทยาศาสตร์:Centella asiatica(L.) Urban. ชื่อสามัญ:Asiatic pennywort, Indian pennywort วงศ์:Apiaceae (Umbelliferae) ......

อ่านต่อ
อาการขาดธาตุอาหารของพืช

อาการขาดธาตุอาหารของพืช

ในจำนวนธาตุอาหารที่พืชจำเป็นต้องใช้เพื่อการเจริญเติบโตออกดอก ออกผล ซึ่งมีอยู่ 16 ธาตุนั้นมี 3 ธาตุที่พืชได้มาจากอากาศและน้ำ คือ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (......

อ่านต่อ
หลากคำถามเรื่องการให้ปุ๋ยทางใบ

หลากคำถามเรื่องการให้ปุ๋ยทางใบ

1.พืชสามารถ ดูดสารอาหารเข้าทางใบได้หรือไม่ ตอบ อาหารส่วนใหญ่ที่พืชใช้ จะได้มาจากการดูดซึมของระบบราก ในส่วนของใบเองจะมีหน้าที่รับแสง และสังเคราะห์แสง......

อ่านต่อ
การปลูกยางพารา

การปลูกยางพารา

การปลูกยางพารา ปัจจุบันการปลูกยางพาราในประเทศไทยได้ขยายออกไปในทุกภาค แต่จากข้อมูลของสถาบัน วิจัยยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า ผลผลิตยางโดยเฉลี่ยที......

อ่านต่อ
7 วิธีการเลือกซื้อผักสดปลอดสารพิษ

7 วิธีการเลือกซื้อผักสดปลอดสารพิษ

7 เคล็ดลับ วิธีการเลือกซื้อผักสดปลอดสารพิษ แบบพ่อบ้านแม่บ้านมืออาชีพ ผักสดนั้นเป็นวัตถุดิบยอดฮิตที่คนไทยเรานิยมนำมาใช้ปรุงเป็นอาหาร เพราะอาหารไทยแต......

อ่านต่อ
การทำนาข้าวปลอดสารพิษ

การทำนาข้าวปลอดสารพิษ

การทำนาข้าวปลอดสารพิษเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าวสำหรับการบริโภคอย่างปลอดภัย ไร้สารพิษ รักษา สุขภา......

อ่านต่อ
view