Cart รายการสินค้า (0)

เทคนิคการปลูกพริก ให้ได้ผลผลิตสูง

เทคนิคการปลูกพริก  ให้ได้ผลผลิตสูง

การปลูกและดูแลรักษาพริก

 

การเตรียมดินแปลงปลูก

                พริกสามารถปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด แต่ควรเป็นดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการระบายน้ำดี ควรไถดินตากไว้ 7-10 วัน ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 3-4 ตัน/ไร่ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และควรใส่ปูนขาวหรือปูนมาร์ล เพื่อลดความเป็นกรดของดิน

 

การเพาะกล้า

                ควรเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าในกระบะเพาะก่อน โดยห่อเมล็ดในถุงผ้า และแช่น้ำไว้ 1 คืนหรือแช่สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น เบนเลท จากนั้นนำไปล้างผ่านน้ำไหลอย่างน้อย 30 นาที เก็บถุงผ้าไว้ในที่ร่มและชื้นอีก 2-3 วัน เมื่อเมล็ดงอกตุ่มรากสีขาวเล็กๆแล้วจึงนำไปเพาะ

 

ใช้เมล็ด 50 กรัม/ไร่  ผลผลิต 6-7 ตัน/ไร่

 

การปลูก

                ควรปลูกให้มีระยะห่างระหว่างต้น 50 ซม. ระหว่างแถว 70 ซม. ปลูกเป็นแถว ในเขตชลประทานควรยกแปลงให้ให้มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร มีร่องทางเดินกว้าง 1 เมตร ร่องน้ำกว้าง 50 ซม.

 

การใส่ปุ๋ย

  • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์พร้อมกับการเตรียมหลุมปลูกในอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่
  • เเปลงเพาะต้นกล้า ฉีดพ่นด้วยสารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน ในอัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วันต่อครั้ง
  • เมื่อต้นกล้าตั้งตัวหลังย้ายปลูกแล้ว ฉีดพ่นด้วยสารสกัดอินทรีย์น้ำ ทุกๆ 7-10 วันต่อครั้ง
  • ใส่สารปรับปรุงดิน 50 กิโลกรัม ในพื้นที่ 1 ไร่ ช่วยลดปัญหาดินเปรี้ยว-ดินเค็ม

 สารสกัดอินทรีย์น้ำ อะมิโนโปรตีน ตรา “ไม้งาม” มีคุณสมบัติดังนี้

1. ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เห็นผลภายใน 10 วัน
2. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของพืชจากภายใน สร้างภูมิต้านทานโรค
3. เพิ่มผลผลิตมากขึ้นอีก 30% ถึง 3 เท่าต่อไร่ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง
ปลอดสารพิษ ขายได้ราคาดีกว่า ให้ผลผลิตถึงขีดสุดแห่งสายพันธุ์พืชนั้นๆ
4. สามารถป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเพราะความแข็งแรงเต็มที่ของพืช
5. ช่วยทำให้ลำต้น, ใบ, ดอกสมบูรณ์ ได้ผลผลิตมาก ขั้วดอกเหนียว ดอกไม่ร่วง
6. ช่วยฟื้นฟูสภาพพืชที่ทรุดโทรมให้กลับมาแข็งแรงได้เร็วทันใจ
7. ใช้ได้ผลดีเลิศกับพืชทุกชนิดทั้งพืชระยะสั้นและระยะยาว ให้ผลตอบแทนสูง
8. ช่วยบำรุงดิน ทำให้จุลินทรีย์ในดินเพิ่มมากขึ้น
9. ช่วยทำให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้มากขึ้น ได้น้ำหนักดี มีขนาดใหญ่ สีสด รสชาติเยี่ยม

การป้องกันกำจัดแมลง

                ควรใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราคลุกเมล็ดก่อนปลูก เมื่อพบโรคระบาดให้ฉีดพ่นด้วยสาร เบนเลท หรือ ไดโฟลาแทน แมลงศัตรูที่สำคัญคือ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ฉีดพ่นป้องกันกำจัดทุกๆ 7 วัน ด้วยสาร แลนแนท โตกุไธออน หรือ สารสกัดจากเมล็ดสะเดา ส่วนไรขาวให้ฉีดพ่นด้วยกำมะถันผง ในการฉีดพ่นสารเคมีทุกครั้งควรเสริมปุ๋ยทางใบด้วย

 

การเก็บเกี่ยว

                อายุเก็บเกี่ยวพริกช่อ ประมาฯ 90-105 วัน หลังย้ายกล้า สามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า 10 ครั้ง

view