Cart รายการสินค้า (0)

ธาตุอาหารที่สำคัญต่อพืชที่เราควรรู้

ธาตุอาหารที่สำคัญต่อพืชที่เราควรรู้

อาการขาดธาตุอาหาร..........จะหมดไป !!!
ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ออกดอก ออกผล ของต้นพืช มีธาตุที่จำเป็นทั้งหมด 16 ธาตุ 
แบ่งเป็น 13 ธาตุ คือ
อาหารหลัก
ไนโตรเจน(N), ฟอสฟอรัส(P), โปรตัสเซียม(K)
อาหารรอง
แคลเซียม(Cz), แม็คนิเซียม(Mg), กำมะถัน(S)
อาหารเสริม
เหล็ก(Fe), แมงกานิส(Mn), โปรอน(B), โบลิบดินัม(Mo), ทองแดง(Cu), สังกะสี(Zu), คลอรีน(Cl)
อีก 3 ธาตุ คือ
อากาศ และน้ำ
คารบอนไดอ๊อกไซค์(C), ไฮโดรเจน(H), อ๊อกซิเจน(O) 
www.maingamkasetthai.com สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย inbox มาคุยกันครับ

***สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน***
ใช้เป็นอาหารเสริมพืชเพิ่มเติมจากปุ๋ยหลักทางดินคือ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี ที่เกิดจากขบวนการผลิตทางเทคโนโลยีนวรรตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ธาตุอาหารของพืชที่แยกออกเป็นอะตอมเล็กๆ ที่พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เร็วกว่าธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน โดยใช้วิธีฉีดพ่นเพื่อให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้ทุกส่วนของต้นพืช เช่น ใบ ลำต้น และราก ธาตุอาหารนี้จะซึมเข้าไปในเซลล์ต่างๆ ของพืชได้โดยตรง และเกิดการสร้างพลังงานให้แก่พืช เป็นพลังหรืออาหารสำเร็จรูป ในรูปแบบสารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน นำไปใช้แบบผสมน้ำฉีดพ่น
อัตราการใช้ 
กลุ่มผัก
5-10 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร 
กลุ่มไม้ดอก, ไม้ผล
20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร
ตกค่าใช้จ่าย เพียง 7-14 บาท ต่อไร่ / ครั้ง

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ไทย เอ.เอส.กรุ๊ป จำกัด
Tel : 02-002-3076, 081-883-2429

view