Cart รายการสินค้า (0)

ใบเหลือง ต้นแห้ง ไม่ออกดอก ขาดความสมบูรณ์

ใบเหลือง ต้นแห้ง ไม่ออกดอก ขาดความสมบูรณ์

สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน มีธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริม ตามที่พืชต้องการ เพราะต้นพืชที่เราปลูกไม่ได้ต้องการธาตุอาหารแค่ 3 ตัว คือ N P K แต่พืชต้องการมากกว่านั้น เราจึงจำเป็นต้องให้อาหารทางใบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ ความแข็งแรง ทนต่อโรคและเเมลง ทำให้ผลผลิตที่ได้สูงขึ้น ต้นทุนการผลิตต่ำ ดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยจุลธาตุ ทำให้ดินโปร่งร่วนซุย มีอาหารมากพอตามที่พืชต้องการ
คุณสมบัติ
1. ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เห็นผลภายใน 10 วัน
2. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของพืชจากภายใน สร้างภูมิต้านทานโรค
3. เพิ่มผลผลิตมากขึ้นอีก 30% ถึง 3 เท่าต่อไร่ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง
ปลอดสารพิษ ขายได้ราคาดีกว่า ให้ผลผลิตถึงขีดสุดแห่งสายพันธุ์พืชนั้นๆ
4. สามารถป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเพราะความแข็งแรงเต็มที่ของพืช
5. ช่วยทำให้ลำต้น, ใบ, ดอกสมบูรณ์ ได้ผลผลิตมาก ขั้วดอกเหนียว ดอกไม่ร่วง
6. ช่วยฟื้นฟูสภาพพืชที่ทรุดโทรมให้กลับมาแข็งแรงได้เร็วทันใจ
7. ใช้ได้ผลดีเลิศกับพืชทุกชนิดทั้งพืชระยะสั้นและระยะยาว ให้ผลตอบแทนสูง
8. ช่วยบำรุงดิน ทำให้จุลินทรีย์ในดินเพิ่มมากขึ้น
9. ช่วยทำให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้มากขึ้น ได้น้ำหนักดี มีขนาดใหญ่ สีสด รสชาติเยี่ยม
ต้อง.........สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน

view